Dış Ticaret Eğitimleri

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010)

 • Dış Ticarette Teslimin Önemi ve Açıklanması
 • Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar
 • Incoterms 2010’in tanıtımı
 • Incoterms 2010’e göre teslim şekillerinin açıklaması
 • Incoterms 2010 ile Incoterms 2000 ‘in karşılaştırılması
 • Incoterms 2010 da yeni DAP,DAT teslim şekillerinin yorumlanması
 • Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar ve Incoterms 2010’a göre Pratik Çözüm Önerileri
 • Teslimatla ilgili Uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Türk Dış Ticaretinde Mal Teslimi İle İlgili Sık Yapılan Hatalar
 • Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu
 • İhraç Fiyatının Belirleme Aşamaları
 • Doğru İhraç Fiyatı Nasıl Oluşturulur
 • Örnek Fiyatlandırma Modelleri
 • EXW, FOB ve CIF Fiyatlandırma uygulamaları

DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİ

 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 • Peşin Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Mal Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Vesaik Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Akreditif
 • Konsinye ve Diğer Ödeme Yöntemleri, Uygulamaları
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditifte Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Akreditifte karşılaşılan riskler, rezerv koşulları
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı ve Önemi
 • Transferable, Back to Back Akreditifler
 • Stand By Akreditifler
 • Swift Mesajları
 • Uluslar arası Swift Mesajlarının Özellikleri
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • Akreditif Mektupları ( MT 700)
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması ve Masrafları
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Analizi
 • Akreditifte Rezerv
 • Akreditif in Rezerve Uğraması Nedir?
 • Akreditifte Rezerv Koşulları
 •  Rezerv Uygulama Örnekleri
 • Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
 • UCP 600
 • Uygulanmaya başlayacak UCP 600'ün Maddelerinin Açıklanması
 • UCP 600'de, UCP 500 e göre meydana gelen değişmeler
 • UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin açıklanması

DIŞ TİCARETTE OPERASYONEL SORUNLAR, ÇÖZÜM YOLLARI VE UYGULAMALARI

 Teslim şekilleri

 • Dış Ticarette Teslimin Önemi ve Açıklanması
 • Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar
 • Incoterms 2010 ‘un tanıtımı
 • Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar Ve Pratik Çözüm Önerileri
 • Teslimatla ilgili Uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Türk Dış Ticaretinde Mal Teslimi İle İlgili Sık Yapılan Hatalar
 • Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu

 Ödeme Şekilleri

 • Dış Ticarette kullanılan ödeme şekilleri
 • Mal bedellerinin tahsil edilmesi, tahsil süreleri, hesap kapatma işlemleri
 • Ödemeden kaynaklanan sorunlar, Pratik çözüm önerileri,
 • Akreditif Açılması ve Uygulama-Analizi
 • Akreditif mektubu Okuma ve değerlendirme teknikleri, uygulamalar

 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Alınması Gereken İzinler ve Sertifikalar

 • Uluslar Arası Belgelerin Ortak Özellikleri, Belgelerin İncelenmesi
 • Belge Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Ticari belgeler, yükleme belgeleri, sevk belgeleri,
 • Dolaşım belgeleri, menşei belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri,
 • Anlaşma şartları için gerekli diğer belgeler, akreditif belgeleri ve örnekleri
 • Belgelerin tanzimi, çeşitli işlemlerde belge kullanımı
 • Belgelerle İlgili İşlemlerde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Mala Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
  Ülkeye Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
 • İthalat Uygulamaları, Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi

Dış Ticaret Mevzuatı Uygulamaları 

 • İhracat Mevzuatı / İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları
 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması (TPKK, 32 Sayılı Karar, 1M)
 • İhracatta Kambiyo Taahhüdünün kapatılması
 • İthalata Kambiyo Taahhüdü
 • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri

İhracat-İthalat İşlemlerinin Uygulamaları

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

İHRACAT OPERASYON UZMANLIĞI

DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ VE TEMEL ESASLAR

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Satış İşleminin Başlangıcı ve Satış Sözleşmelerinin Analizi

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analiz
 • İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz

ÖDEME ŞEKİLLERİ ve TAŞIDIKLARI RİSKLER

 • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
 • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

AKREDİTİFLİ ÖDEME ŞEKLİ

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC –UCP 600)
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi

DIŞ TİCARET BELGELERİ

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar ve Original Fatura
 • Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
 • Yükleme Belgeleri ( Çeki Listesi ve Koli Listesi)
 • Sevk belgeleri
 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı     
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri
 • Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve Taşıdığı Önem
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, vb.

DIŞ TİCARET MEVZUATININ TANITILMASI

 • İhracat Mevzuatı / İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

İHRACAT-İTHALAT İŞLEMLERİNİN UYGULAMALARI

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

TÜRK DIŞ TİCARET MEVZUATI VE UYGULAMALARI

 

DIŞ TİCARET MEVZUATININ TANITILMASI

 • İhracat Mevzuatı
 •  İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

KAMBİYO MEVZUATI

 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması (TPKK, 32 Sayılı Karar, 1M)
 • İhracatta Kambiyo İşlemleri
 • DAB,TPTB ve DSB Şekil ve İşlevleri

İHRACATTA KDV İSTİSNASI ve KDV İADE İŞLEMLERİ

 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret İşlemlerine Getirdiği Kurallar
 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci

GÜMRÜK MEVZUATI ve GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ

 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Ve Yönetmelik
 • A.B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Ticaret Rejimi
 • Kesin İhracat
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dâhilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Cezaları ve İtirazları
 • Tasfiye İşlemleri

SERBEST BÖLGELER ve İTHALAT-İHRACAT İŞLEMLERİ

 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi Ve Avantajları
 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  

DIŞ TİCARETTE TEŞVİKLER, DEVLET YARDIMLARI ve EXIMBANK İŞLEMLERİ

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )
 • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Eximbank Kredileri ve İhracat sigortası

İHRACATTA TAŞIMACILIK TEDBİRLERİ VE ÜRÜN AMBALAJININ ÖNEMİ

 

TAŞIMACILIK LOJİSTİK VE DIŞ  TİCARET

 • Nakliye Türleri
 • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
 • Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
 • Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi

AMBALAJLAMA, ETİKETLEME VE DIŞ TİCARET

 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
 • Ambalaj Türleri
 • Nakliyeye Göre Ambalaj Seçimi
 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi

İHRACATTA KULLANILAN GÜZERGÂH BELGELERİ

 • İhracatta Kullanılan Geçiş Belgeleri
 • TIR Karnesi, Ata Karnesi ve UBAK Belgeleri Geçiş Belgeleri
 • CMR Sözleşmesi ve CMR Belgesi
 • İhracatçı ve Taşıyıcının Sorumlulukları
 • Örnek Vaka ve Uygulamalar

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

 • Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği
 • Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerinin Genel Yapısı,
 •  Gümrük Terimleri
 • Gümrük Bölgesi
 • Gümrük Tarifeleri
 • Gümrük Mükellefi
 • Gümrük Kanuna Göre İdarenin Görev ve Yetkileri ve Mükellefin Sorumlulukları
 • Gümrük Rejimleri
 • Gümrük Rejimlerinin Genel Özellikleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Geçici İthalat Rejimi (ATA Karnesi İşlemleri)
 • Transit Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • İhracat Rejimi
 • Gümrük Beyannamesi ve Özet Beyan İşlemleri
 • Özet Beyan İşlemlerinin Aşamaları 
 • Gümrük Beyan İşlemlerinin Aşamaları
 • Transit İşlemleri
 • Diğer Gümrükleme İşlemleri ve Uygulama Örnekleri
 • Geçici Depolama Statüsü
 • Geçici Depolama Yelerindeki Gümrük Operasyonları
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Operasyonlarına İlişkin Cezai Müeyyideler 
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Rejimleri
 • Gümrüklü Sahaların (Geçici Depolama Yeri, Antrepolar, Serbest Bölge) Genel Yapısı,
 • Operasyonel ve Lojistik Uygulamalar
 • Gümrük Antrepo Rejiminin genel Özellikleri
 • Gümrük Antrepo Tipleri
 • Basitleştirilmiş Usul ve Esasların Genel Özellikleri
 • Sonradan Kontrol Sisteminin Genel Özellikleri
 • Gümrük mevzuatına göre usulsüzlük sayılan haller
 • Usulsüzlük Sayılan Haller
 • Para Cezaları ve Diğer Yaptırımlar
 • 5607 Sayılı Yeni Kaçakçılık Kanunu
 • 5607 Sayılı  Kaçakçılık Kanunun Getirdiği  Yenilikler
 • Kaçakçılık Nedir?
 • Teşebbüs ve Diğer Haller
 • Eylemler ve Cezaları
 • E-Gümrük,E- Gümrük Örnekleri ve Uygulaması
 • E- Devlet  Nedir?
 • E -Gümrüğün Tanıtımı
 • Bilge Programı Tanıtımı
 • Bilge programına göre Özet Beyan, Gümrük Beyanı, Transit İşlemleri

ULUSLAR ARASI TİCARİ BELGELER, KULLANILIŞ BİÇİMLERİ VE UYGULAMALARI

 

TEMEL DIŞ TİCARET BELGELERİ

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar ve Original Fatura
 • Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
 • Faturaların resmi işlemler ve akreditifte önemi

YÜKLEME BELGELERİ

 • Çeki Listesi
 •  Koli Listesi
 • Yükleme Belgelerinin Önemi ve Uygulamaları

SEVK BELGELERİ

 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı     
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
 • CMR Belgesi ve Diğer Karayolu Taşıma Belgeleri
 • FIATA Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri
 • TIR Karneleri ve Uygulamaları
 • ATA Karnesi ve Uygulamaları
 • UBAK ve Diğer Uluslar arası Transit Belgeleri

DOLAŞIM BELGELERİ ve MALIN MENŞEİ KAVRAMI

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • ATR Belgesi, EUR1 Belgesi ve Taşıdığı Önem
 • Menşe Şahadetnamesi, FORM A belgesi

FİNANSMAN BELGELERİ

 • Poliçeler(Drafts)
 • Ödeme şekillerine göre poliçeli işlemler

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN DİĞER BELGELER

 • Gözetim Belgesi,
 • Ekspertiz Raporu,
 • Helal ve Koşer Belgeleri
 • Sağlık Sertifikası, vb.

İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Hukuksal Açıdan Satış Sözleşmeleri

 • Satış Sözleşmelerini Genel Tanıtımı
 • TC. Borçlar Kanunda Alım-Satım Anlaşmaları
 • Alım Satım Anlaşmalarında Tarafların Görev ve Sorumlulukları

Uluslar arası Satış Sözleşmeleri

 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Genel Yapısı
 •  Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Tarafları
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Hususlar
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Örnek Uygulamalar

Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
 • Uzlaşma
 • Dostane Çözüm
 • Tahkim

Uluslararası Tahkim Kurumları

 • ICC ve Tahkim
 • ICSID
 • UNCITRAL

TÜRKİYE’DE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ

 

KOSGEB DESTEKLERİ

Finansman Destekleri Destek Programları

 1. Kobi Proje Destek Programı:
 2.  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı
 3.  Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulamalar Destek Programı
 4.  Tematik Proje Destek Programı
 5. Girişimcilik Destek Programı
 6. Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı:
 7. Genel Destek Programı
 8. Yurtiçi Fuar Desteği
 9. Yurtdışı İş Gezisi Desteği
 10. Eşleştirme Desteği
 11. Tanıtım Desteği
 12. Tasarım Desteği
 13.  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 14. Danışmanlık Desteği
 15. Eğitim Desteği
 16. Enerji Verimliliği Desteği
 17. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 18. Belgelendirme Desteği
 19. Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği
 20. Bağımsız Denetim Desteği
 21. Stratejik Ürün Desteği
 22. Endüstriyel Uygulama Desteği
 23. KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Desteği
 24. TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Diğer Destekler

 1. COSME :
 2. Kredi Garanti Fonu
 3. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Tarafından Uygulanan Destekler

Turquality/Marka Desteği

I – Birlikler ve Derneklere Yönelik Destekler

II – Marka Programı

III – TURQUALITY Programı

IV – Finansal Olmayan Destekler

Tasarım Desteği

Birlikler/Derneklerin Desteklenmesi

II – Tasarım Şirketlerinin Desteklenmesi

III – Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Ofis Mağaza Desteği

Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığı Destekleri

Bireysel Katılım

Yurt Dışı Fuar Organizasyonları

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Destekleri

 1. 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (UR-GE) Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler
 2. İhtiyaç Analizi
 3. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri
 4. Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
 5. Alım Heyeti Faaliyeti
 6. Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyeti
 7. İstihdam Desteği
 8. Bireysel Danışmanlık Desteği
 9. Eğitim Desteği

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

 1. Pazara Giriş – Rapor Desteği
 2. Pazara Giriş–Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 3. Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
 4. E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
 5. 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler
 6. İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Başkanlığı Destekleri
 7. Dahilde İşleme Rejimi Destekleri
 8. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler:

 1. Bilişim Sektörü Destekleri
 2. Rapor Desteği
 3. Tanıtım Desteği
 4. Organizasyon Desteği
 5. Arama Motoru Desteği
 6. Yurtdışı Birim Desteği
 7. Belgelendirme Desteği
 8. Danışmanlık Desteği
 9. Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği
 10. Eğitim Sektörü Destekleri
 11. Rapor Desteği
 12. Tanıtım Desteği
 13. Organizasyon Desteği
 14. Arama Motoru Desteği
 15. Yurtdışı Birim Desteği
 16. Sağlık Turizmi Sektörü Destekleri
 17. Film Sektörü Destekleri
 18. Reklam Desteği
 19. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
 20. Yönetici Şirkete Sağlanan Destek ve Muafiyetler
 21. Girişimcilere Sağlanan Destek ve Muafiyetler
 22. Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Kapsamında Sağlanan Destekler
 23. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Kapsamındaki Destekler
 24. Makine ve Teçhizat Desteği
 25. Kredi Faiz Desteği
 26. İşletme Gideri Desteği
 27. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
 28. Teknopazar Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Desteği

TÜBİTAK TEYDEB – (TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI) DESTEKLERİ

 1. 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 2. 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 3. 1509 Uluslararası Sanayi Ar-GeProjeleri Destekleme Programı
 4. 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı
 5. 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 6. 1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı
 7. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 8. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 9. 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
 10. 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
 11. 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) DESTEKLERİ

 1. 4447 Sayılı Kanun Kapsamındaki Destekler
 2. Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam Teşviki
 3. İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Teşviki
 4. Kadın ve Genç İstihdamı Teşviki
 5. 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Engelli İstihdam Teşviki
 6. Kısa Çalışma Ödeneği
 7. Ücret Garanti Fonu

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ

 1. TTGV İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP
 2. TTGV Çevre Proje Destekleri
 3. Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği
 4. Enerji Verimliliği Desteği
 5. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ ve Destekler
 6. Eğitim ve Danışmanlık Destekleri
 7. Yurtdışı Pazarlama Programları
 8. Alım Heyeti Programları
 9. İstihdam Programları
 10. Bireysel Danışmanlık
 11. AR-GE Akademisi

SGK PRİM DESTEKLERİ

 1. Sigorta Primleri İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanması
 2. Afet Durumunda 5 Puanlık Prim İndirimi
 3. 6486 sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik Düzenlemeleri
 4. On Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler İçin Sigorta Primi Teşviki
 5. İşverenlerce Yurtdışına Götürülen Sigortalılar İçin 5 Puanlık Prim İndirimi
 6. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi Kapsamındaki Düzenleme (Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Kişilerin İstihdamının Teşviki
 7. 4857 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Kapsamındaki Düzenleme:(Özürlü Sigortalı İstihdamında İşveren Hissesi Sigorta Prim Desteği)
 8. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar(5510 Ek 2. Madde) Kapsamındaki Destekler
 9. 5746 Sayılı Ar-Ge Teşviki:( Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinde Sigorta Prim Desteği)
 10. İşsizlik Ödeneği Alanları İşe Alan İşverenlere Prim Teşviki
 11. Diğer Devlet Destekleri