Devlet Destekleri

TÜRKİYE’DE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ

 

KOSGEB DESTEKLERİ

Finansman Destekleri

Destek Programları

1-Kobi Proje Destek Programı:

2 - İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı

3 – Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulamalar Destek Programı

4 - Tematik Proje Destek Programı

5 - Girişimcilik Destek Programı

6- Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı:

7- Genel Destek Programı

I – Yurtiçi Fuar Desteği

II - Yurtdışı İş Gezisi Desteği

III - Eşleştirme Desteği

IV Tanıtım Desteği

V Tasarım Desteği

VI Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

VII Danışmanlık Desteği

VIII Eğitim Desteği

IX Enerji Verimliliği Desteği

X Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

XI Belgelendirme Desteği

XII Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği

XIII – Bağımsız Denetim Desteği

Diğer Destekler

I – COSME :

II – Kredi Garanti Fonu

III - KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

 

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Tarafından Uygulanan Destekler

Turquality/Marka Desteği

I – Birlikler ve Derneklere Yönelik Destekler

II – Marka Programı

III – TURQUALITY Programı

IV – Finansal Olmayan Destekler

Tasarım Desteği

Birlikler/Derneklerin Desteklenmesi

II – Tasarım Şirketlerinin Desteklenmesi

III – Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Ofis Mağaza Desteği

Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığı Destekleri

Bireysel Katılım

Yurt Dışı Fuar Organizasyonları

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Destekleri

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (UR-GE) Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler

İhtiyaç Analizi

Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti

Alım Heyeti Faaliyeti

Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyeti

İstihdam Desteği

Bireysel Danışmanlık Desteği

Eğitim Desteği

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Pazara Giriş – Rapor Desteği

Pazara Giriş–Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Başkanlığı Destekleri

Dahilde İşleme Rejimi Destekleri

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Destekler:

Bilişim Sektörü Destekleri

Rapor Desteği

Tanıtım Desteği

Organizasyon Desteği

Arama Motoru Desteği

Yurtdışı Birim Desteği

Belgelendirme Desteği

Danışmanlık Desteği

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Eğitim Sektörü Destekleri

Rapor Desteği

Tanıtım Desteği

Organizasyon Desteği

Arama Motoru Desteği

Yurtdışı Birim Desteği

Sağlık Turizmi Sektörü Destekleri

Film Sektörü Destekleri

Reklam Desteği

 

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Yönetici Şirkete Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Girişimcilere Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Kapsamında Sağlanan Destekler

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Kapsamındaki Destekler

Makine ve Teçhizat Desteği

Kredi Faiz Desteği

İşletme Gideri Desteği

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

Teknopazar Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Desteği

 

TÜBİTAK TEYDEB – (TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI) DESTEKLERİ

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1509 Uluslararası Sanayi Ar-GeProjeleri Destekleme Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı

1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı

1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) DESTEKLERİ

4447 Sayılı Kanun Kapsamındaki Destekler

Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam Teşviki

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Teşviki

Kadın ve Genç İstihdamı Teşviki

4857 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Engelli İstihdam Teşviki

Kısa Çalışma Ödeneği

Ücret Garanti Fonu

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ

TTGV İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP

TTGV Çevre Proje Destekleri

Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği

Enerji Verimliliği Desteği

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ ve Destekler

Eğitim ve Danışmanlık Destekleri

Yurtdışı Pazarlama Programları

Alım Heyeti Programları

İstihdam Programları

Bireysel Danışmanlık

AR-GE Akademisi

SGK PRİM DESTEKLERİ

Sigorta Primleri İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanması

Afet Durumunda 5 Puanlık Prim İndirimi

6486 sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik Düzenlemeleri

On Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler İçin Sigorta Primi Teşviki

İşverenlerce Yurtdışına Götürülen Sigortalılar İçin 5 Puanlık Prim İndirimi

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi Kapsamındaki Düzenleme (Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Kişilerin İstihdamının Teşviki

4857 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Kapsamındaki Düzenleme:(Özürlü Sigortalı İstihdamında İşveren Hissesi Sigorta Prim Desteği)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar(5510 Ek 2. Madde) Kapsamındaki Destekler

5746 Sayılı Ar-Ge Teşviki:( Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinde Sigorta Prim Desteği)

İşsizlik Ödeneği Alanları İşe Alan İşverenlere Prim Teşviki

Diğer Devlet Destekleri