Eğitim

Dış Ticarette Teslim şekilleri

 • Dış Ticarette Teslimin Önemi ve Açıklanması
 • Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar
 • Incoterms 2010’in tanıtımı
 • Incoterms 2010’e göre teslim şekillerinin açıklaması
 • Incoterms 2010 ile Incoterms 2000 ‘in karşılaştırılması
 • Incoterms 2010 da yeni DAP,DAT teslim şekillerinin yorumlanması
 • Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar ve Incoterms 2010’a göre Pratik Çözüm Önerileri
 • Teslimatla ilgili Uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Türk Dış Ticaretinde Mal Teslimi İle İlgili Sık Yapılan Hatalar
 • Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu
 • İhraç Fiyatının Belirleme Aşamaları
 • Doğru İhraç Fiyatı Nasıl Oluşturulur
 • Örnek Fiyatlandırma Modelleri
 • EXW, FOB ve CIF Fiyatlandırma uygulamaları
 • Yoksa Böyle Bir Fiyat Yok mudur?

DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİ

 

 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 • Peşin Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Mal Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Vesaik Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Akreditif
 • Konsinye ve Diğer Ödeme Yöntemleri, Uygulamaları
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditifte Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Akreditifte karşılaşılan riskler, rezerv koşulları
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı ve Önemi
 • Transferable, Back to Back Akreditifler
 • Stand By Akreditifler
 • Swift Mesajları
 • Uluslar arası Swift Mesajlarının Özellikleri
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • Akreditif Mektupları ( MT 700)
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması ve Masrafları
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Analizi
 • Akreditifte Rezerv
 • Akreditif in Rezerve Uğraması Nedir?
 • Akreditifte Rezerv Koşulları
 •  Rezerv Uygulama Örnekleri
 • Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
 • UCP 600
 • Uygulanmaya başlayacak UCP 600'ün Maddelerinin Açıklanması
 • UCP 600'de, UCP 500 e göre meydana gelen değişmeler
 • UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin açıklanması

ULUSLARARASI TİCARETTE OPERASYONEL SORUNLAR, ÇÖZÜM YOLLARI VE UYGULAMALAR

 Teslim şekilleri

 • Dış Ticarette Teslimin Önemi ve Açıklanması
 • Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar
 • Incoterms 2010 ‘un tanıtımı
 • Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar Ve Pratik Çözüm Önerileri
 • Teslimatla ilgili Uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Türk Dış Ticaretinde Mal Teslimi İle İlgili Sık Yapılan Hatalar
 • Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu

 Ödeme Şekilleri

 • Dış Ticarette kullanılan ödeme şekilleri
 • Mal bedellerinin tahsil edilmesi, tahsil süreleri, hesap kapatma işlemleri
 • Ödemeden kaynaklanan sorunlar, Pratik çözüm önerileri,
 • Akreditif Açılması ve Uygulama-Analizi
 • Akreditif mektubu Okuma ve değerlendirme teknikleri, uygulamalar

 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Alınması Gereken İzinler ve Sertifikalar

 • Uluslar Arası Belgelerin Ortak Özellikleri, Belgelerin İncelenmesi
 • Belge Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Ticari belgeler, yükleme belgeleri, sevk belgeleri, dolaşım belgeleri, menşei belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, anlaşma şartları için gerekli diğer belgeler, akreditif belgeleri ve örnekleri
 • Belgelerin tanzimi, çeşitli işlemlerde belge kullanımı
 • Belgelerle İlgili İşlemlerde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Mala Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
  Ülkeye Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
 • İthalat Uygulamaları, Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi

Dış Ticaret Mevzuatı Uygulamaları 

 • İhracat Mevzuatı / İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları
 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması (TPKK, 32 Sayılı Karar, 1M)
 • İhracatta Kambiyo Taahhüdünün kapatılması
 • İthalata Kambiyo Taahhüdü
 • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri

İhracat-İthalat İşlemlerinin Uygulamaları

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

İHRACAT OPERASYON UZMANLIĞI

DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ VE TEMEL ESASLAR

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Satış İşleminin Başlangıcı ve Satış Sözleşmelerinin Analizi

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analiz
 • İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz

ÖDEME ŞEKİLLERİ ve TAŞIDIKLARI RİSKLER

 • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
 • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

AKREDİTİFLİ ÖDEME ŞEKLİ

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC –UCP 600)
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi

DIŞ TİCARET BELGELERİ

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar ve Original Fatura
 • Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
 • Yükleme Belgeleri ( Çeki Listesi ve Koli Listesi)
 • Sevk belgeleri
 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı     
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri
 • Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve Taşıdığı Önem
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, vb.

DIŞ TİCARET MEVZUATININ TANITILMASI

 • İhracat Mevzuatı / İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

İHRACAT-İTHALAT İŞLEMLERİNİN UYGULAMALARI

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET ve OPERASYON UZMANLIĞI

 DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ VE TEMEL ESASLAR

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Satış İşleminin Başlangıcı ve Satış Sözleşmelerinin Analizi

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analiz
 • İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz

ÖDEME ŞEKİLLERİ ve TAŞIDIKLARI RİSKLER

 • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
 • Hukuki Arka Plan ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

AKREDİTİFLİ ÖDEME ŞEKLİ

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC –UCP 600)
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi

TEMEL DIŞ TİCARET BELGELERİ

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar ve Original Fatura
 • Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
 • Yükleme Belgeleri ( Çeki Listesi ve Koli Listesi)
 • Sevk belgeleri
 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı     
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri

DOLAŞIM BELGELERİ ve MALIN MENŞEİ KAVRAMI

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve Taşıdığı Önem
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, vb.)

REZERV ÇALIŞMALARI

 • Genel Anlamda rezerv ve ihracatçıya getirdiği riskler
 • Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri ve Sigorta Poliçeleri İle İlgili Rezerv Çalışmaları

DIŞ TİCARET MEVZUATININ TANITILMASI

 • İhracat Mevzuatı / İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

KAMBİYO MEVZUATI

 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması (TPKK, 32 Sayılı Karar, 1M)
 • İhracatta Kambiyo Taahhüdünün kapatılması
 • İthalata Kambiyo Taahhüdü
 • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri

İHRACAT-İTHALAT İŞLEMLERİ

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI

 • Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler doldurarak Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.

İHRACATTA KDV İSTİSNASI ve KDV İADE İŞLEMLERİ

 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret İşlemlerine Getirdiği Kurallar
 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci

GÜMRÜK MEVZUATI ve GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİK

 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar
 • A.B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Ticaret Rejimi
 • Kesin İhracat
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dâhilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Cezaları ve İtirazları
 • Tasfiye İşlemleri

SERBEST BÖLGELER ve İTHALAT-İHRACAT İŞLEMLERİ

 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi Ve Avantajları
 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  

TEK TİP GÜMRÜK BEYANNAMESİ ve DOLDURULMA ESASLARI

 • İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • Diğer İşlemler ve Gümrük Beyannamesi

DIŞ TİCARETTE TEŞVİKLER, DEVLET YARDIMLARI ve EXIMBANK İŞLEMLERİ

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )
 • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Eximbank Kredileri ve İhracat sigortası

DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (GENEL TANITIM)

 • Askıya Alma Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Eşdeğer Eşya Kullanım Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Elektronik Veri İşleme Yoluyla Müracaat ve Kapsama İşlemleri 

DEPOLAMA ENVANTER YÖNETİMİ VE DIŞ TİCARET

 • Antrepo, Fiktif Depo, Serbest Bölge Kavramları
 • Özel Nitelikli Depolarda Malzeme Akış Süreci ve Zaman Etütleri
 • Serbest Bölge ve Antrepolarda Envanter Yönetimin Önemi ve Temel Prensipler
 • İthalatta Sipariş Yönetimi ve Depo-Dış Ticaret Servisi Arasındaki Koordinasyon
 • Stok Kontrol ve İthal Maliyetleri Açısından Analiz

AMBALAJ ETİKETLEME VE DIŞ TİCARET

 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi

TAŞIMACILIK LOJİSTİK VE DIŞ  TİCARET

 • Nakliye Türleri
 • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
 • Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
 • Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi

ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI

 • İthalat İhracat Öncesi Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman
 • Dış banka Prefinansmanı
 • İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim,Amex,Hermes Kredileri)
 • Dış Finansal Kiralama-Leasing
 • İhracat İthalat Sonrası Finansman
 • Banka Kredileri
 • Uluslar arası Factoring
 • Forfaiting
 • Bağlı İşlemler –Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter / Switch / Buy Back / Off-Set )
 • Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri Ve Kullanış Biçimleri

ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ

 • Mala İlişkin Riskler
 • İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri
 • Ödemeye İlişkin Riskler
 • Ticari Risk
 • Reklâmasyon Riski
 • Politik Risk
 • Transfer Riski
 • Mali Risk
 • Dokümantasyon Riski
 • Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )
 • Hedging
 • Döviz Swapları
 • Opsiyonlu İşlemler

İHRACATTAN ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GEÇIŞ

 • Uluslararası Ticaretin Bugünkü Yapısı
 • Stratejik Odaklaşma –Stratejiden Organizasyona Geçiş
 • Yeni Pazarlar, Yeni Vizyonlar

ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ ve CRM

 • Pazarlamanın Dayandığı Temeller (4P ve 4C)
 • Pazar Türleri
 • Stratejik Planlama (Pareto Analizleri Atak Defans Prensipleri)
 • Pazar Araştırması Ve Pazarlama Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 • Pazar Talebinin Tahmini Ve Ölçümü
 • Ülke ve Hedef Pazar Seçimi
 • CRM ve Tüketicilerin Satınalma Davranışları
 • CRM ve Malların-Hizmetlerin Yaşam Süreci İlişkisi Pazarlamadaki Yeni Trendler

E-TİCARET UYGULAMALARI

 • B2B, B2C, C2C Pazar Yerleri
 • İnternet Ortamında Ürün Tanıtımı ve Müşteri Bulma
 • İnternet Ortamında Ürün ve Tedarikçi Bulma
 • Hukuki Arkaplan ve 5070 Sayılı e-İmza Kanunu

SATIŞ PROSEDÜRÜ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

 • Satış Öncesi Hazırlık ve Müzakere Planlama
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Satış kapatma
 • Transit Ticaret Örneği Üzerinden Sınıf İçi Müzakere Çalışması

 

 

 

DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UZMANLIĞI

DIŞ PAZARLARA HAZIRLIK

 • Nasıl dış ticaretçi olunur?
 • Hangi çalışmalar ihracat tanımına girer
 • İhracat çeşitleri
 • İhracatta görülen engeller

 PAZAR ARAŞTIRMASI

 • Pazar araştırması nedir?
 • Pazar araştırmasının faydaları nelerdir?
 • Pazarlama Politikası nasıl belirlenir?
 • Pazarlama Stratejileri
 • Alternatif pazarlama stratejileri
 • Pazar Bölümlendirme
 • Kaynak Stratejileri

 HEDEF PAZARIN BELİRLENMESİ

 • Pazarlama planının belirlenmesi ve hedef pazarın seçimi
 • Hedef pazara giriş stratejileri ve rekabetçi avantaj analizi
 • Pazar analizi
 • Ticari Çevreler ( Sosyal Ve Kültürel Çevreler)
 • Ticari anlaşmalar
 • Dünyadaki Ticari Bloklar
 • Hedef pazarı belirlerken dikkat edilmesi gereken faktörler

 İHRACATA HAZIRLIK II ( ÜRÜN-TESİS YETERLİLİĞİ)

 • İhracatta İş planının yapılması
 • İhracatta maliyet unsurunun değerlendirilmesi
 • Ürüne, ülkeye göre ihracat planının belirlenmesi
 • Ürüne, ülkeye göre ihracatta yapılacak işlemler
 • Uluslar arası teknik yeterlilik ve Standartlar

 FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

 • Fiyatlandırma politikaları
 • Fiyatlandırma faktörleri
 • Fiyatlandırma kararlarındaki hedefler
 • Fiyatlandırma karar süreci
 • Fiyatlandırma yöntemleri
 • Yeni mamulün fiyatlandırması ve izlenebilecek stratejiler
 • Psikolojik fiyatlandırma, transfer fiyatlandırması, stratejiler ve uygulamalar
 • İhracatta fiyat rekabeti ve hizmet kalitesi
 • Fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar
 • Fiyat ve maliye belirlemede karşılaşılan sorunlar

 MÜŞTERİ BULMA VE ÜRÜN TANITIMI

 • Müşteri bulma teknikleri
 • Ürün tanıtımı
 • Uluslar arası Pazara giriş yolları
 • Gelen taleplerin Değerlendirilmesi
 • İthalatta Satın alma kararlarının etkilenmesi

 TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMANIN YAPILMASI

 • Dış Ticarette Taraflar
 • Anlaşmanın yazılı hale getirilmesinin önemi
 • Satış Sözleşmesi hazırlama teknikleri
 • Uluslar arası Satış sözleşmesinin ana unsurları
 • Anlaşmazlıklar ve çözüm yolları
 • Uluslar arası Tahkim Kurumları
 • Satış Sözleşmelerinde yapılan hatalar ve çözüm yolları

 RİSK YÖNETİMİ

 • Riskin tanımı
 • Risk çeşitleri     
 • Risk yönetimi
 • Piyasa riskleri
 • Dış Ticarette karşılaşılan riskler
 • Riskin Kime Ait olduğunun belirlenmesi
 • Dış Ticarette Riski bertaraf etme yöntemleri
 • Risk Yönetiminde Basel II. Sözleşmesinin Önemi

 ULUSLAR ARASI SİGORTA YÖNTEMLERİ

 • Sigorta nedir?
 • Sigortanın avantajları
 • Dış Ticarette Sigortanın önemi
 • Dış Ticarette Sigorta çeşitleri
 • Dış Ticarette Sigorta belgeleri

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

 • Dış Ticarette Finansmanın önemi
 • İhracatın finansmanı
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadede İhracatın Finansmanı
 • İhracatta Kullanılan Finansman Yöntemleri
 • Finansman Belgeleri
 • İhracatın Finansmanına yönelik teşvikleri

 LOJİSTİK :  TEDARİK VE ÜRÜN DAĞITIMI  YÖNETİMİ Lojistik Yönetimi

 • Tedarik Zinciri
 • Tedarik Zincirinde Pazarın yapıları
 • Üretim Yönetimi
 • Lojistik Ve Üretim Planlama
 • Tedarik Zincirinde Dağıtım ağının tasarlanması ve fiziksel dağıtım

 

 

TÜRK DIŞ TİCARET MEVZUATI VE UYGULAMALARI

 

DIŞ TİCARET MEVZUATININ TANITILMASI

 • İhracat Mevzuatı
 •  İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

KAMBİYO MEVZUATI

 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması (TPKK, 32 Sayılı Karar, 1M)
 • İhracatta Kambiyo İşlemleri
 • DAB,TPTB ve DSB Şekil ve İşlevleri

İHRACATTA KDV İSTİSNASI ve KDV İADE İŞLEMLERİ

 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret İşlemlerine Getirdiği Kurallar
 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci

GÜMRÜK MEVZUATI ve GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ

 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Ve Yönetmelik
 • A.B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Ticaret Rejimi
 • Kesin İhracat
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dâhilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Cezaları ve İtirazları
 • Tasfiye İşlemleri

SERBEST BÖLGELER ve İTHALAT-İHRACAT İŞLEMLERİ

 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi Ve Avantajları
 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  

DIŞ TİCARETTE TEŞVİKLER, DEVLET YARDIMLARI ve EXIMBANK İŞLEMLERİ

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )
 • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Eximbank Kredileri ve İhracat sigortası

 

İHRACATTA, TAŞIMACILIK TEDBİRLERİ VE ÜRÜN AMBALAJININ ÖNEMİ

 

TAŞIMACILIK LOJİSTİK VE DIŞ  TİCARET

 • Nakliye Türleri
 • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
 • Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
 • Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi

AMBALAJLAMA, ETİKETLEME VE DIŞ TİCARET

 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
 • Ambalaj Türleri
 • Nakliyeye Göre Ambalaj Seçimi
 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi

İHRACATTA KULLANILAN GÜZERGÂH BELGELERİ

 • İhracatta Kullanılan Geçiş Belgeleri
 • TIR Karnesi, Ata Karnesi ve UBAK Belgeleri Geçiş Belgeleri
 • CMR Sözleşmesi ve CMR Belgesi
 • İhracatçı ve Taşıyıcının Sorumlulukları
 • Örnek Vaka ve Uygulamalar

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

 Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği

 • Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerinin Genel Yapısı,
 •  Gümrük Terimleri
 • Gümrük Bölgesi
 • Gümrük Tarifeleri
 • Gümrük Mükellefi
 • Gümrük Kanuna Göre İdarenin Görev ve Yetkileri ve Mükellefin Sorumlulukları
 • Gümrük Rejimleri
 • Gümrük Rejimlerinin Genel Özellikleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Geçici İthalat Rejimi (ATA Karnesi İşlemleri)
 • Transit Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • İhracat Rejimi
 • Gümrük Beyannamesi ve Özet Beyan İşlemleri
 • Özet Beyan İşlemlerinin Aşamaları 
 • Gümrük Beyan İşlemlerinin Aşamaları
 • Transit İşlemleri
 • Diğer Gümrükleme İşlemleri ve Uygulama Örnekleri
 • Geçici Depolama Statüsü
 • Geçici Depolama Yelerindeki Gümrük Operasyonları
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Operasyonlarına İlişkin Cezai Müeyyideler 
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Rejimleri
 • Gümrüklü Sahaların (Geçici Depolama Yeri, Antrepolar, Serbest Bölge) Genel Yapısı,
 • Operasyonel ve Lojistik Uygulamalar
 • Gümrük Antrepo Rejiminin genel Özellikleri
 • Gümrük Antrepo Tipleri
 • Basitleştirilmiş Usul ve Esasların Genel Özellikleri
 • Sonradan Kontrol Sisteminin Genel Özellikleri
 • Gümrük mevzuatına göre usulsüzlük sayılan haller
 • Usulsüzlük Sayılan Haller
 • Para Cezaları ve Diğer Yaptırımlar
 • 5607 Sayılı Yeni Kaçakçılık Kanunu
 • 5607 Sayılı  Kaçakçılık Kanunun Getirdiği  Yenilikler
 • Kaçakçılık Nedir?
 • Teşebbüs ve Diğer Haller
 • Eylemler ve Cezaları
 • E-Gümrük,E- Gümrük Örnekleri ve Uygulaması
 • E- Devlet  Nedir?
 • E -Gümrüğün Tanıtımı
 • Bilge Programı Tanıtımı
 • Bilge programına göre Özet Beyan, Gümrük Beyanı, Transit İşlemleri

 

ULUSLAR ARASI TİCARİ BELGELER VE DIŞ TİCARET OPERASYONLARI

 

TEMEL DIŞ TİCARET BELGELERİ

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar ve Original Fatura
 • Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
 • Faturaların resmi işlemler ve akreditifte önemi

YÜKLEME BELGELERİ

 • Çeki Listesi
 •  Koli Listesi
 • Yükleme Belgelerinin Önemi ve Uygulamaları

SEVK BELGELERİ

 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı     
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
 • CMR Belgesi ve Diğer Karayolu Taşıma Belgeleri
 • FIATA Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri
 • TIR Karneleri ve Uygulamaları
 • ATA Karnesi ve Uygulamaları
 • UBAK ve Diğer Uluslar arası Transit Belgeleri

DOLAŞIM BELGELERİ ve MALIN MENŞEİ KAVRAMI

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • ATR Belgesi, EUR1 Belgesi ve Taşıdığı Önem
 • Menşe Şahadetnamesi, FORM A belgesi

FİNANSMAN BELGELERİ

 • Poliçeler(Drafts)
 • Ödeme şekillerine göre poliçeli işlemler

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN DİĞER BELGELER

 • Gözetim Belgesi,
 • Ekspertiz Raporu,
 • Helal ve Koşer Belgeleri
 • Sağlık Sertifikası, vb.

İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

 

DIŞ TİCARETTE ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ VE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS)

Hukuksal Açıdan Satış Sözleşmeleri

 • Satış Sözleşmelerini Genel Tanıtımı
 • TC. Borçlar Kanunda Alım-Satım Anlaşmaları
 • Alım Satım Anlaşmalarında Tarafların Görev ve Sorumlulukları

Uluslar arası Satış Sözleşmeleri

 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Genel Yapısı
 •  Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Tarafları
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Hususlar
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Örnek Uygulamalar

Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
 • Uzlaşma
 • Dostane Çözüm
 • Tahkim

Uluslararası Tahkim Kurumları

 • ICC ve Tahkim
 • ICSID
 • UNCITRAL