Kadromuz

 

Cengiz Özcan, Proje Yürütücüsü- Dış Ticaret Eğitmeni ve Kıdemli Danışman

1963 Bilecik doğumludur. İlk, Orta ve Lise tahsilini İzmit'te tamamlamıştır. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini de Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası İktisat Programında "AB ve Türkiye'de Damping ve Sübvansiyon Uygulamaları" adlı teziyle tamamlamıştır.

2000 yılına kadar bazı kurum ve kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra, 2001- 2010 yılları arasında KOU Hereke Ö. İ. UZUNYOL MYO da Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. MYO'nun Dış Ticaret programı ve Lojistik programlarının ders planlarını tasarlamış ve bu programların koordinatörlüğünü ve bölüm başkanlığını yapmıştır.

Aynı okul ve Gölcük MYO'da 2009-2010 eğitim yılına kadar, Dış Ticaret, Lojistik ve Girişimcilik ve Proje Asistanlığı bölümlerinde; Dış Ticaret, Dış Ticaret Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, Uluslar arası Ticari Belgeler ve Uygulamaları, Gümrük Mevzuatı derslerini verdi. 2010-2011 eğitim öğretim yılında Yalova Üniversitesi Yalova MYO Pazarlama ve Dış Ticaret Programında Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2017 Ekim ayında aynı kurumdan emekli olmuştur. 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Tezli-Tezsiz Y. Lisans "Dış Ticaret Süreç Yönetimi" derslerini vermektedir.

2002 - 2004 yılları arasında MEKSA Eğitim Vakfının Dış Ticaret Kurslarının koordinasyonlarını yapmış ve eğitimlerini vermiştir.

2005 yılında, Milli Eğitim Bakanlığının yürütmekte olduğu Meslek Liselerinin Eğitim Programlarının Geliştirilmesi projesi olan MEGEP'de Lojistik ve Ulaştırma ile ilgili ders planlarının oluşturulması, modüllerin yazılımı ve kontrolünde alan uzmanı ve proje koordinatörü olarak görev almıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı teşvikler kapsamında akredite edilen uzman danışman/eğitimci olup, DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Antakya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta açmış olduğu "Dış Ticaret Eğitimlerini" vermiştir.

2012 yılında Antakya Mustafa Kemal Üniversitesinde Uluslararası sözleşmeler, Uluslararası ihaleler ve Gümrük İşlemleri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

2007 yılından beri, TOBB/ABİGEM (Doğu Marmara-Eskişehir, Tekirdağ), Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (TOSB),Ankara, Bursa, İzmit, Sakarya, Gaziantep Eskişehir, Bolu, Düzce, Yalova, Gemlik, Tekirdağ, Çorlu, Kırklareli, Çerkezköy, Antalya  ve daha birçok Sanayi ve/veya Ticaret Odalarında, Borsalarda, bazı firma ve kuruluşlarda "Dış Ticaret, Gümrük, Uluslararası Ticari Belgeler, Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Satış Sözleşmeleri, Uluslararası Karayolu Sözleşmeleri (CMR),Uluslar arası Pazarlama, Lojistik-Taşımacılık, Devlet Teşvikleri gibi alanlarda, operasyonel uygulamalarla ilgili 1000 den fazla eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

2007 -2011 yılları arasında, İstanbul Maden ve Metal İhracatçılar Birliği (İMMİB)’in İstanbul ve Ankara’da düzenlemiş olduğu "Dış Ticaret, Gümrük, Uluslararası Ticari Belgeler, Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Satış Sözleşmeleri, Akreditif İşlemleri, Akreditif Okuma ve İnceleme ve Uluslararası Pazarlama ve KOBİ’ler için Uluslararasılaştırma Stratejileri gibi 300’den fazla eğitimini vermiştir.

2008- 2018 yılları arasında İstanbul İhracatçılar Birliği eğitim şubesinde ve URGE projelerinde dış ticaret, akreditif işlemleri, uluslararası pazarlama stratejileri, uluslararası ticari belgeler gibi konularda eğitimler vermiştir. 

2009 yılında Eskişehir ABİGEM'in AB kapsamında yürütmekte olduğu "Dış Ticaret, AB Mevzuatı, Gümrük ve Uluslararası Pazarlama Stratejileri" ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi ve "Yurt Dışı Pazarlara Açılım" konularında ve URGE projelerinde firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesinde Dış Ticaretle ilgili seminerler ve konferanslar verdi.

2009 yılında editörlüğünü yaptığı, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 2008 yılında editörlüğünü yaptığı Dış Ticaret İşlemleri, 2006 yılında yayınlanmış olan “Dış Ticaret İşlemleri "Teori Ve Uygulamalar" adlı bir kitabı, 2004 yılında hazırlanan Uluslar Arası Ticari Belgeler Ve Nakliye Şekilleri, 2003 yılında hazırlanan Kambiyo Mevzuatı, 2002 yılında hazırlanan Gümrük İşlemleri, 2001 yılında hazırlanan "Dış Ticaret mevzuatı" ders notları ve çeşitli dergilerde yayımlanmış olan çeşitli konulardaki makaleleri bulunmaktadır.

Danışmanın URGE kapsamında yer aldığı bazı projeler;

2019 yılı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kimya Sektörü 40 Firma Katılımlı URGE Projesi İhtiyaç Analizi Çalışması

2019 yılı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kauçuk Sektörü 38 Firma Katılımlı URGE Projesi İhtiyaç Analizi Çalışması

2019 yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı;Gebze Organize Sanayi Bölgesi firmalarınayönelik envanter çalışmasının yapılması

2019 yılı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Tekstil ve Brode Sektörleri URGE projesi ihtiyaç Analizinin yapılması

2018 yılı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hakkâri, Van, Muş ve Bitlis illeri Dış Ticaret farkındalığının yaratılması eğitimleri

2018 yılı TUI Muğla Bölgesi yerel üreticilerin turizm sektöründeki paylarının araştırılması saha çalışması

2018-Maraş Biberi Sektör Kümelenmesi / URGE Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve URGE Sürecinin Yönetimi

2018-Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş./Sivil ve Savunma Amaçlı Kullanılan İnsansız Hava Araçlarında Rekabeti Artırma Ve İhracatı GeliştirmeProjesi / 32 Firma İçin İhtiyaç Analizinin Yapılması.

2017-2018 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kimya URGE’si/ 8 Firmanın İhracat Danışmanlığı Hizmetinin Yapılması.

2017 Gaziantep Ticaret Borsası Fıstık Sektörü URGE Projesi İhracat Danışmanlığı

2017 Gaziantep Ticaret Borsası Bulgur Sektörü URGE Projesi Dış Ticaret Eğitimi2016 İstanbul İhracatçılar Birliği Fındık URGE’si/ Devlet Destekleri Eğitimi.

2015 Türkiye Deri Sanayicileri Derneği URGE’si Kapsamında 23 Firmanın İhtiyaç Analizi Çalışmasının Yapılması

2015 yılı İstanbul Ticaret Odası İhracata İlk Adım Projesi Kapsamında Seval Gıda “Kanatlı Sektörü” firma ihracat danışmanlığı

2014 Eskişehir Sanayi Odası Talaşlı Sektörü URGE Projesi Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Eğitimleri.

Eğitimci, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen UDY3 yetki belgesi sahibidir.